Konkurs

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „ZJEDNOCZENIE"

w Nowej Dębie ,działając na podstawie § 55 ust. 10 Statutu Spółdzielni Ogłasza konkurs mający na celu dokonanie wyboru Prezesa Zarządu

Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone osobiście do Sekretariatu lub przesłane na adres Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie" 39-460 Nowa Dęba, ul Słowackiego la, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rada Nadzorcza-Konkurs” z informacją do kontaktu telefonicznego, w terminie do dnia 14-09-2018 r. do godziny 14:00 .

Decyduje data wpływu do Spółdzielni Inwalidów „ Zjednoczenie w

 1. Kandydaci składają zgłoszenie, które powinno zawierać :
  1. Imię i Nazwisko kandydata
  2. Datę i miejsce urodzenia
  3. Miejsce zamieszkania
  4. Adres do korespondencji i kontakt telefoniczny
  5. Pisemne zgłoszenie do konkursu
  6. List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
  7. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
  8. Aktualne oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych , oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych
  10. Oświadczenie kandydata o dobrowolnym przystąpieniu na Członka Spółdzielni z chwilą zawarcia umowy o pracę ( dotyczy osób , które nie są Członkami tejże Spółdzielni )
  11. Oświadczenie o braku toczących się postępowań karno skarbowych.
  12. Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń)
  13. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata
 1. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
  1. Wykształcenie magisterskie lub magisterskie oraz studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
  2. Dziesięcioletni staż pracy , w tym 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej . Mile widziane doświadczenie pracy w spółdzielczoścl.
  3. Znajomość przynajmniej jednego języka .obcego. Preferowany język angielski.
  4. Znajomość procesów logistyki, procesów wytwarzania oraz zarządzania zgodnie z polityką ISO 9001 oraz ISO 14001
  5. Niekaralność i brak toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych, zarówno przygotowawczych jak i sądowych przeciwko kandydatowi.

Oferta pracy

Poszukujemy pracowników na stanowiska:
Frezer

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
 • 2 lata doświadczenia pracy na frezarkach
 • umiejętność obsługi frezarek konwencjonalnych

Konstruktor
   Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość obsługi programu AutoCAD
 • mile widziana znajomość j. angielskiego i doświadczenie zawodowe.

Szczegóły pod nr telefonu: 15 846 26 31 (prosić z działem kadr) lub CV przesłać na e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.