Polityka Jakości

Głównym celem Polityki Jakości Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie” jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług. Miarą uzyskania tych oczekiwań jest satysfakcja naszych Klientów, a także zadowolenie pracowników Spółdzielni z dobrze wykonanej pracy.

Tak rozumianą Politykę Jakości zamierzamy realizować poprzez:

  • zapewnienie najwyższej jakości wytwarzanych wyrobów i realizowanych usług,
  • terminowe wykonanie podjętych działań produkcyjnych,
  • optymalizację kosztów na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
  • współpracę z rzetelnymi dostawcami, którzy spełniają nasze oczekiwania względem jakości oraz terminowości świadczonych usług,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy,
  • dbanie o dobry wizerunek firmy i jej promowanie.

Nasza Firma poświęca cały swój wysiłek do stałej poprawy produkowanych wyrobów i świadczonych usług poprzez wszechstronne i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w tworzenie i ciągły rozwój Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm. Wdrożenie, a następnie doskonalenie Systemu, przyczyniło się do utrzymania wysokiej pozycji na rynku oraz do ciągłego podnoszenia efektywności i skuteczności naszej pracy. Zadowolenie i usatysfakcjonowani Klienci są kluczowym elementem Strategii Przedsiębiorstwa i gwarancją naszego powodzenia.

Kierownictwo zobowiązuje się do przestrzegania wymogów prawnych oraz zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

Prezes Zarządu,
Mirosław Kieler

Nowa Dęba, 03.06.2019