Produkcja Przewodów dla Motoryzacji

Od wielu lat wiodącą dziedziną działalności Spółdzielni jest produkcja przewodów z rur stalowych do pojazdów mechanicznych, maszyn budowlanych i pojazdów szynowych:

  • przewody paliwowe do silników wysokoprężnych (wtryskowe),
  • przewody paliwowe niskociśnieniowe,
  • przewody olejowe,
  • przewody hydrauliczne,
  • przewody hamulcowe,
  • przewody powietrzne,
  • przewody grzewcze,
  • przewody do klimatyzacji.